Aeth Tania Lal, Nikhil Murali a Mark Chataway i barti Gŵyl Dewi Sant yn nhŷ y British High Commissioner yn Delhi. Buodd y parti ar y 6ed o Fawrth (yn lle y 1af) ond roedd ysbryd ein diwrnod cenedlaethol yn gryf iawn. Yn y llun, mae Mark yn siarad â Julian Evans, British Deputy High Commissioner i India a Chymro (o Lanelli) – mae’r ddau ohonynhw yn rhannu nodiadau ar ffasiwn…

Tania Lal, Nikhil Murali and Mark Chataway were part of a Welsh takeover of the British High Commissioner’s residence in Delhi. Over 200 people came to a St David’s Day party organised by the Welsh Government and by Julian Evans, British Deputy High Commissioner to India (and Welshman from Llanelli). In the picture, Mark and Julian are sharing notes on fashion <G>

 

Gwyll Dewi Sant Delhi